Compositie - De informatieve site voor iedereen die vragen heeft over fotografie

Ga naar de inhoud

Compositie

Basistechnieken

COMPOSITIE

Compositieregels in de fotografie:

Regel van derden
- Over smaak valt niet te twisten, maar er zijn wel degelijk vuistregels die in de fotografie kunnen worden toegepast om een foto interessanter te maken. Zo is er de zogenaamde "Regel van derden", waarbij de foto denkbeeldig in negen vlakken wordt verdeeld. Hierbij wordt de foto zowel horizontaal als verticaal in drieen gedeeld en is dus de kunst om de aandachtspunten op of rond een van de snijvlakken te leggen. Dit noemt men een "sterke plaats". Als aan deze voorwaarde wordt voldaan zal een foto vaak sterker en dynamischer worden en beschouwt men de foto als esthetisch aangenaam. Probeer bij landschapschapsopnamen zoals in het voorbeeld de horizon op (in dit geval) 1/3 van de bovenzijde te leggen wanneer de meeste aandacht uit moet gaan naar de voorgrond. Moet er meer aandacht zijn voor de lucht, probeer de horizon dan op ongeveer 1/3 vanaf de onderzijde te leggen. Deze regel van derden is in feite een vereenvoudigde toepassing van de zogenaamde "Gulden Snede". Zie hieronder 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2Gulden Snede - Verhouding van lijnstukken, gebaseerd op de wiskundig berekende 'reeks' van Fibonacci, waarmee hij probeerde aan te tonen dat alles wat in de natuur voorkomt (en wij over het algemeen als mooi ervaren) volgens bepaalde verhoudingen samengesteld is. Kort gezegd luidt de regel: De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding: a : b = (a + b) : a. Oftewel: het kortste stuk verhoudt zich tot het langste stuk zoals het langste stuk zich verhoudt tot het geheel.
Een stukje geschiedenis: De eerste verhandeling over de gulden snede zou geschereven zijn door Theano
, een filosofe, tevens arts en wiskundige die tot de school van Pythagoras behoorde. Maar dit werk zou verloren zijn geraakt. De eerste die er nadien uitdrukkelijk over schreef was Euclides . In zijn werk "Elementen" geeft hij de eerst bekende definitie van de gulden snede, die hij  aanduidde als "extreme en gemiddelde verhouding". Zijn verhandeling over het onderwerp werd in 1509 aan de vergetelheid ontrukt door de Italiaan Luca Pacioli. In "De Divina Proportione" noemt deze de gulden snede de "goddelijke verhouding".

Diagonaal methode - Deze methode, of compositieregel is een ontdekking van de Nederlandse docent en fotograaf  Edwin Westhoff en is niet afgeleid van de 'Regel van derden' of de 'Gulden Snede', maar toevallig ontdekt in 2006 toen hij onderzoek deed naar de onnauwkeurigheid van de 'Regel van derden'. Het verschil met de twee andere methoden is voornamelijk dat de diagonaal methode subjectief is en tracht te benadrukken wat voor de fotograaf (of andere beeldmaker) psychologisch of emotioneel belangrijk is.

Scherpte en onscherpte - Hoewel het vaak functioneel kan zijn om alles van voor tot achter scherp op de foto te hebben, geeft juist het bewust gebruiken van scherpe en onscherpe delen meer diepte en spanning aan een foto.


Voorbeeld waarbij de voorgrond scherp en de achtergrond onscherp is.Copyright 2011-2023 All rights reserved Webdesign: Hans Schalk
Terug naar de inhoud

Aantal bezoekers