Ken uw recht - De informatieve site voor iedereen die vragen heeft over fotografie

Ga naar de inhoud

Ken uw recht

Auteursrecht

KEN UW RECHT

Wat men ook mag denken of beweren, als fotograaf heeft u altijd het auteursrecht op een door u gemaakte foto, tenzij u dit heeft overgedragen (verkocht), zie verder hieronder. De enige uitzondering is wanneer u als fotograaf in loondienst bent en de foto(s) dus in opdracht van uw werkgever hebt gemaakt. In dit geval heeft de werkgever het auteursrecht. Verder heeft de fotograaf te allen tijde recht op naamsvermelding bij publicatie van een door hem/haar gemaakte foto.
Als houder van het auteursrecht bent u degene die beslist wat er met het door u gemaakte materiaal gebeurt. U kunt anderen toestemming geven (normaal gesproken tegen betaling) om de foto’s te gebruiken voor publicatie in tijdschriften, boeken, posters, ansichtkaarten enzovoort.  Bij verstrekking van een licentie voor het gebruik van uw materiaal is het is van belang het publicatie- gebied scherp af te bakenen, om misverstanden te voorkomen. Als u bijvoorbeeld toestemming geeft voor publicatie van uw foto in een tijdschrift zonder uitdrukkelijk in het contract (of op de rekening) te vermelden dat het publicatiegebied hiertoe beperkt is, moet u niet gek opkijken als dezelfde foto  ineens in een ander medium verschijnt zonder dat u hier van af wist (laat staan hiervoor betaald bent). De toestemming (licentie) verkoopt u dus voor een bepaald gebruik, tijdsduur en plaats. Het auteursrecht kan ook worden verkocht ,maar dan blijft evengoed het persoonlijkheidsrecht nog van toepassing die vooral de ideële belangen van de maker beschermen. Voor nadere uitleg, lees hier.

Verder kunt u bezwaar maken als anderen uw werk veranderen (verminken), of aantasten, het werk een andere naam geven of de naam van de auteur veranderen, (bijvoorbeeld als iemand anders zijn eigen naam eronder zet).
Maar…….recht hebben is één, recht krijgen is twee. Als u uw foto’s publiceert op Internet is het altijd mogelijk dat iemand die voor eigen doeleinden gebruikt en de kans dat u dit ontdekt is zeer klein, dus, kunt u vervolgens naar de inkomsten fluiten. Als u er wel achter komt, kunt u alsnog een rekening sturen of de dader verbieden uw werk te gebruiken. Als dit niet tot resultaat leidt kunt u overwegen te procederen, maar in dit soort gevallen is (tenzij het om heel veel geld gaat) ‘het sop de kool vaak niet waard’.

Anekdote: Jaren geleden had ik een opdracht van een video-productiebedrijf  (Remaco uit Goes) om foto’s te maken voor publicatie in een folder. De week na aflevering van de foto’s belde de eigenaar me op en vroeg of hij de negatieven kon krijgen. Ik antwoorde dat dit niet gebruikelijk was (fotograaf blijft in principe eigenaar van de negatieven – auteursrecht!), maar dat ik ze tegen betaling af wilde staan. De man ontstak toen in grote woede en bleef de negatieven opeisen zonder extra betaling. Desondanks heb ik dit geweigerd. Een maandje later zat ik in een naburige bioscoop en zag tot mijn stomme verbazing tijdens het reclameblok in de pauze, één van de door mij gemaakte foto’s levensgroot op het scherm verschijnen. De man had dus, omdat hij zijn zin niet had gekregen ergens doodleuk een ‘dia van foto’ laten maken. Ik heb het er bij laten zitten, mede om reden dat ik m’n geld voor de foto’s nog niet binnen had. De betaling hiervan kwam trouwens pas maanden later binnen (pesterijtje!). Je verwacht toch dat men zeker in een videoproductiebedrijf weet hoe het werkt en ik heb me dan ook afgevraagd hoe deze man had gereageerd als een van zijn klanten de door hem gemaakte originele videobanden zou opeisen om deze vervolgens te gaan dupliceren. Notabene staat in de algemene voorwaarden op de website van dit bedrijf Remaco een artikel over auteursrecht, waaruit blijkt dat ze wel hun eigen rechten beschermen, maar die van anderen........? Of zou Dhr. Colijn intussen iets geleerd hebben?


Informatie over auteursrecht, voorwaarden van de fotografenfederatie en veel meer vindt u
hier.

Copyright 2011-2023 All rights reserved Webdesign: Hans Schalk
Terug naar de inhoud

Aantal bezoekers